Slik unngår du kredittkortsmellen på nyåret

Er du ein av dei som endar opp med å kjøpe julegåvene i all hast, nyttar deg av dyre i-siste-liten-løysingar og startar nyåret med ei kredittkortrekning som ikkje lar seg betale? Ved å starte planlegginga litt tidlegare, kan du spare deg for stresset og kose deg i juletida med god samvit. Planlegging av økonomien er viktig året rundt, men særleg i desember og november. Og ettersom førebuingane til jul allereie har starta i butikkane, vil vi hjelpe deg med å førebu økonomien din også, slik at du kan spare pengar på både gåvehandelen og andre utgifter i julestria. Rimelegare julegåvehandel Set […]

Sjekk lista over haustens gåvetildelingar

I årets andre runde med gåvetildelingar frå Sparebanken Sogn og Fjordane blir det delt ut nærare 4 millionar kroner til lag og organisasjonar i fylket. Sjekk lista over kven som får midlar! Fakta Sparebanken Sogn og Fjordane har to eigarstiftingar; Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Fjaler. Desse forvaltar overskotet til banken og gir gåver til allmennyttige føremål i samfunnet. Sparebankstiftinga Fjaler har søknadsfrist 1. mars kvart år. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har to tildelingsrundar, éin med søknadsfrist 1.mars og éin med søknadsfrist 1. september. I tillegg behandlar dei søknader om inntil 10 000 kroner fortløpande. Søknadsskjema finn du på […]

Sparetips til lærlingen

Lærlingtida er ein spennande del av livet, og steget frå klasserommet til arbeidslivet byr på nye utfordringar, rutinar og ikkje minst eit nytt forhold til økonomi. For mange er det uvant å skulle få ei fast inntekt, og andre synes kanskje dette med sparing er litt vanskeleg. Startar ein tidleg med sparinga står ein ofte i posisjon til å kunne kjøpe bustad tidleg. Ein annan fordel som lærling er at ein slepp lån frå Lånekassen. Som lærling har ein altså ofte stort potensiale for tidleg sparing, så her kjem nokre tips som vil hjelpe deg å kome i gong. Lag […]

Loen Skylift er Årets Gründer 2017

Loen Skylift er kåra til Årets Gründer 2017 i Sogn og Fjordane og får med seg 100 000 kroner. I kåringa har Loen Skylift vore hard konkurranse med Sogn Aqua, Hydrowave, Sødermann Rådgivning og Seaweed. Pendelbana i Loen har sidan oppstarten i mai hatt rundt 85 000 besøkande, noko som er 30 000 fleire budsjettert. Bana er ei av dei brattaste i verda og du kan reise frå fjord til fjell på fem minutt, opp til Hoven 1011 moh. Juryen har lete seg imponere over fylkets nye turistattraksjon i verdsklasse, og at prosjektet med hotelldirektør Richard Grov i spissen klarte […]

Blei tatt på senga av gåvetildeling

Jan Ove Hafstad trudde han skulle i møte for å snakke om framtidig sponsoravtale på vegne av Førde Volleyballkubb. Men banksjef Elin Aaland og kunderådgjevar Geir Vindheim, hadde andre planar.  Dei sat nemleg klare med ein gåvesjekk på 150 000 kroner som klubben har søkt om for å kunne tilsetje trenar i aldersbestemte lag. – Dette er svært gledeleg. No blei eg faktisk litt rørt her, uttalte sportsleg leiar for klubben, Jan Ove Hafstad, då han såg sjekken. – Det er veldig flott at de er med oss på denne måten. Vi jobbar for å auke kompetansen på det sportslege, […]

Derfor treng du barneforsikring

For 8 kroner dagen kan du sikre framtida til barnet ditt. Lurer du på kvifor det er viktig? Vi tenkjer ofte at våre små er godt sikra her i verdas rikaste land. At det offentlege betalar lege- og sjukehusutgifter om ungane blir sjuke og at vi har gode støtteordningar. At det helst går bra. Det er heilt rett, vi er heldig stilt her på berget. Mange barneulykker Men sjølv om Norge er eitt av verdas sikraste land for barn å vekse opp i, er vi på ulykkestoppen blant dei nordiske landa når det gjeld barneulykker. Kvart år blir 130.000 barn […]

Opna dørene og lommeboka for TV-aksjonen

Ei veke før TV-aksjonen går av stabelen, gjennomførte fylkesaksjonskomiteen ein ringerunde til lokalt næringsliv med oppmoding om at dei gir eit bidrag til innsamlinga. 22.oktober er datoen for årets TV-aksjon der pengane går til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn som er råka av krig og konflikt. I dag samla derfor fylkesaksjonskomiteen seg i banken for å ringe rundt til lokalt næringsliv med oppmoding om at dei gir eit bidrag til aksjonen. Målet er auke engasjementet, og få flest mogleg til å gi. Gir med glede Saman med komiteen stilte også adm. direktør i Sparbanken Sogn og Fjordane, […]

Johanne Viken Sandnes tilsett som leiar for kommunikasjon

Flyttar frå Bergen og heim til Førde med mann og to barn. Johanne Viken Sandnes er 34 år og har studert PR og informasjon i Volda. Ho begynte i TV 2 si kommunikasjonsavdeling rett etter studiane og har vore der i 10 år. Der har ho jobba både med intern kommunikasjon og som kommunikasjonsrådgjevar for ulike programkonsept. Sidan februar i år har ho jobba som innhaldsutviklar og kommunikasjonsrådgjevar i digitalbyrået Knowit Experience i Bergen. No gler ho seg til å flytte heim og ta fatt på nye oppgåver som leiar for kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Sogn og Fjordane. – […]

Eirik Rostad Ness er vår nye HR-direktør

Eirik Rostad Ness er tilsett som ny HR-direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane frå 1.oktober. –  Eg er motivert og klar!, seier Rostad Ness som no går frå vervet som hovudstillitvald i banken og inn i konsernleiinga. Eirik Rostad Ness er 48 år, kjem frå Harstad og bur i Florø, der han er gift og har to born. Han har gått på United World College i USA, og er utdanna samfunnsgeograf (can.polit.grad). Han begynte i banken i 2009 som rådgjevar på bedriftsmarknad, og har vore hovudtillitsvald sidan 2012. Han har dermed god kjennskap til banken og personalområdet. –  Eg trur […]

Nynorsk som merkevare, går det an?

I Sparebanken Sogn og Fjordane gjer vi ein god del endringar for tida; vi endrar strategiar, slagord og innhald. Vi endrar bemanning, kontorstruktur og produkt. Noko blir tatt vekk, noko nytt kjem til. Og vi gjer det for å forsterke merkevara vår. Men noko vi aldri rører, er arbeidsspråket vårt; nynorsk, trass i at Stortinget endrar både fylket vårt og kommunane våre. I Sparebanken Sogn og Fjordane har vi nynorsk som arbeidsspråk, og tar det som ei sjølvfølge. Andre lurer på kvifor, og meiner at det må vere enklare å bruke bokmål. For kva med treff på Google, kva med […]