Søkeresultat for "næringsutvikling"

Eit nytt ikon i reiselivsnæringa er skapt!

I mai opna Loen Skylift, pendelbana i Loen som fraktar besøkande frå inn- og utland 1000 meter opp i den vestnorske naturen. Sommarsesongen har vist at prosjektet har fått ei svært god mottaking med høge besøkstal og har allereie blitt eit ikon i reiselivet.  Vi vågar å bruke denne påstanden: pendelbana hadde ikkje blitt realisert viss det ikkje hadde vore for innsatsen frå lokale eigarar, Sparebanken Sogn og Fjordane, og med Innovasjon Norge som viktig støttespelar. 145 millionar i eigenkapital opnar for at Sparebanken Sogn og Fjordane kunne gi lån til prosjektet. Loen Skylift framstår som eit symbol på godt […]

Velkommen til Opptur 2016

Engasjert i idrett, musikk, revy, festival, eller rett og slett berre er oppteken av at det blir skapt liv og røre i fylket? Då vil vi gje deg Opptur; ein kveld med topp inspirasjon, god mat og ny innsikt. I år er arrangementet i samarbeid med Tour des Fjords og Sunnfjord Næringsutvikling. Tid: Tysdag 15. november. Opptur startar kl 18:00 og vert avslutta ca. 21:15 Stad: Flora Samfunnshus, Kinosalen. Arrangementet er gratis. Gled deg til å høyre mellom anna: STEIN ØRN hjertespesialisten og landslagslege til det norske sykkellandslaget. Under Opptur får vi høyre Ørn fortelje om kva som ligg bak […]

Næringsklynge Førde

Framtidas næringar kan ta Førde vidare

Førde har ein gåvepakke. Sterk folketalsvekst, unge innbyggarar, gode fagmiljø og den breiaste variasjonen av kunnskapsarbeidsplasser i fylket. Alt ligg til rette for utvikling og innovasjon. Men det hastar! Frå kontoret mitt i Førde ser eg store delar av Førde sentrum. Eg veit at her er det både sterke fagmiljø og tendensar til klynger. Eg tenkjer på helse- og høgskulemiljøet på Vie med rundt 1500 tilsette og 600 studentar, handels- og servicenæringa med rundt 1000 tilsette, bygg og anleggsbedriftene med rundt 250 tilsette og finansnæringa med rundt 300 tilsette. Førde kommune er den nest største arbeidsplassen med rundt 1200 tilsette. […]

HAFS

HAFS kan vise Erna oppskrifta

Statsminister Erna Solberg bør snarast ta seg ein tur til ein av dei minste regionane i Norge. I Dale og HAFS vil ho finne mykje av det framtidsretta næringslivet ho etterlyser i talene sine for tida. I 2006 fekk eg dele ut Tempoprisen for nyskaping og næringsutvikling til databedrifta Elis i Dale. Gründer Ove Myklebust tok mot prisen under markeringa i Florø. Han såg nye forretningsområde i energibransjen då Stortinget liberaliserte kraftomsetninga med ei ny energilov i 1990. Fakturaprogrammet, som han utvikla for energibransjen, var starten på eit dataeventyr i Dale. I 2006 hadde Elis 40 tilsette. I dag heiter […]

Sparebanken som næringslivsbank – ein knakande god forretningsidè!

For folk flest er bank kanskje ikkje det mest spennande å forhalde seg til. Det er ein del av infrastrukturen i samfunnet, som styresmaktene held eit vaktsamt auge med, og som dei fleste reknar som sjølvsagt i eit moderne samfunn. Hovudproduktet til bankane er bustadlånet – det å sikre at du  får sikra ditt mest basale behov i livet; ein stad å bu. Bankdrifta som knyter seg til personkundar og bustadlånet er stor grad standardisert, ettersom bustadlånkundane stort sett har ein føreseieleg økonomi. Alle bankar driv med dette. Kort veg mellom bedrift og bank Eg er øverste leiar for næringslivsavdelinga […]

I rusen etter brua

-No er det opp til oss som bur her å vise at dette var ei god investering.  -Husk, brua er berre ei daud ting som ligg der.  -Vi må legge dei små stridighetane til sides.  -Det som gagnar naboen gagnar også oss!  -Berre om vi vågar å prioritere vil vi lykkast. Det er den 17. desember og banken har samla næringslivsfolk, ordførarar og andre interesserte på kroa i Askvoll for å drøfte framtida for regionen.  Fire dagar tidlegare var det folkefest i bygda når brua blei opna.  Er det ”rusen” som ikkje har lagt seg som får forsamlinga til å […]

Matfylket

La oss fokusere på føremonene våre. La oss stå fram som stolte og offensive. La oss fortelje resten av landet og dei som styrer at det vi driv med i Sogn og Fjordane er framtidsretta, lønsamt og berekraftig. Vi treng ingen almisser. Vi treng å få konkurrere på like vilkår, levelege vilkår og føreseielege vilkår. Difor er nye vegar, fiber, eit godt skuletilbod eller investeringstilskot for den del, ikkje almisser. Det er, rett brukt, investering i framtidig utvikling og verdiskaping. Vi står ved eit vegskilje. By mot land, eller hand i hand? 80 prosent av Norge kan du definere som «distrikta». […]

Netthandel – berre ein trussel?

Det er snart jul. Ikkje for dei fleste av oss, men innimellom høyrer eg kollegaer og vener fortelje at dei alt er ferdig med julegåvene.  Nokre har handla julegåver på sommarferie i utlandet, andre likar å handle alt på nett frå sofaen heime. Eg, derimot, er ein av dei som må vere litt i julestemning før kredittkortet går seg skikkeleg varmt. Eg er langt derifrå, med det klare haustveret vi har vore velsigna med denne hausten  – eit syn og fargespel som berre naturen sjølv kan skape. For handelstanden derimot er julesalet like rundt hjørnet. Julemarsipan og  julepynt er alt […]

Solund International Light Art Festival

Solund International Light Art Festival

«Alt lys på Solund» Solund Næringsutvikling går nye vegar for å setje Solund på kartet. Dei vil auke tiltrekningskrafta til kommunen som reisemål, arbeidsstad og ikkje minst som ein stad å busetje seg. Gry Buer er biletkunstnar og ein av ideskaparane til prosjektet. Ho er med i prosjektgruppa som har arbeidstittelen ”Alt lys på Solund”. Solund International Light Festival fekk gåve på 25 000 kroner frå Sparebanken Sogn og Fjordane sin største eigar Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Gry seier at prosjektet blir veldig positivt motteke. Vanlege kommentarar er at ”Dette er Spennande”.” Dette skal VI få til! ”. Neste steg på […]

To Furorestipend delt ut

Dei to første Furorestipenda vart delt ut under Eldsjelsamlinga i dag: 50.000,- til gocart-køyraren Cedrik Fonn Skåre Cedrik (16) har til tross for sin unge alder oppnådd fantastiske resultat innanfor ein idrett som er svært ressurskrevjande, både for utøvaren og hjelpeapparatet. Særleg imponert var juryen av samanlagtseieren i Noregscupen, noko som vitnar om ei seriøs og langsiktig satsing. Førde-guten har som ambisjon å køyre Formel 1. I NM no i august måtte Cedrik køyre i ein ny og hardare klasse (KZ2) for fyrste gong, men pga tekniske problemer i innleiinga måtte Cedrik starte alle løp på 25. plass; eit håplaust […]