Blogg

Furorestipend

Eigaren vår, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, vidarefører dei personlege Furorestipenda som ein tidlegare har kunna søke Sparebanken Sogn og Fjordane om, og opprettheld dermed ei av dei mest profilerte stipendordningane i fylket. Sparebankstiftinga deler ut gåver til allmennyttige føremål, og Furore er ordninga vår kor ein kan søke om personlege stipend.

Furorevinnarar i 2013
 Les om dei seks Furore vinnarane

Furorevinnarar i 2012
Fredrik Høstaker (22) frå Førde – artist (dansar, songar og skodespelar)
Cecilie Aalberg (20) frå Eid – trompetist
Line Dybedal (24) frå Selje – pop-artist
Cedrik Fonn Skåre (16) frå Førde – gocart-køyrar
Aud Julie Befring (26) frå Jølster – designar
Kari Bergheim Hole (21) frå Førde – alpinist
Gjøran Tefre (18) frå Førde – langrennsløpar
Øyvind Strømmen Kjerpeset (21) frå Flora – friidrettsutøvar
Jantsen Øverås (17) frå Fjaler – vektløftar

Sjå Thomas Morel sine FANTASTISKE bilder av Furorevinnarane

Furorevinnarane i 2011
Ein filmskapar  fekk hovudstipendet, fulgt av ein biledkunstnar, skiskyttar, vektløftar, fotballspelar og to musikarar. Les om Furorevinnarane i 2011 her.

Furorevinnarane i 2010
Vinnarane i 2010 var mellom anna skihoppar, fotograf, musikkdramatikar, fotballkeeper og felespelar. Her kan du lese meir om 2010-vinnarane.

Furorevinnarane i 2009
I 2009 gjekk den første Furorestipendutdelinga av stabelen (sjå foto frå utdelinga). Då vann ein møbelsnikkar, ein vektløftar, ein designar, ein forfattar, ein felespelar, ein kastar, ein skiskyttar, ein klesdesignar og ein dansar.  Sjå også bloggane til designaren, vektløftaren og møbelsnikkaren.

Furorestipenda blir delt ut til talent i alderen 15-30 år innanfor 3 kategoriar: kultur, idrett og open klasse. Storleiken på stipenda har variert i storleik opp til 100000 kroner. Fagjuryen er samansatt av personar innan idrett, kultur og næringsutvikling frå fylket. Juryen for Furorestipendet har i 2013 bestått av Torill Faleide – Førdefestivalen; Terje Lyngstad – SOFT; Jo Inge Gåsvær – Førde Fotball; Reiel Haugland – Sparebanken Sogn og Fjordane og Pål Fidjestøl – Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Har du spørsmål om Furorestipenda, kan du kontakte kultursjef i Sparebankstifting Sogn og Fjordane, Pål Fidjestøl, på e-post pf@sparebankstiftinga.no, eller på telefon 911 58 009.

 

comments powered by Disqus